BORSOS Lőrinc: CSINOS KIS AKVARELLEK II. / Cute Little Aquarelles II.

A/6, akvarell, papír, 2015 / A/6, watercolour, paper, 2015.

Adolf Hitler aláírásával ellátott vízfestmények, a történelmi emlékezet élénkítése érdekében

A Hitler korai műveire emlékeztető festményeken budapesti épületek láthatók, melyek máig feldolgozatlan, vagy a széles publikum által nem ismert sötét múlttal rendelkeznek a II. világháború idejéből. A művek alapján készülő képeslapok hátulja szimbolikusan fekete, amin rövid informális leírás olvasható a helyszínek kérdéses időszakban betöltött szerepéről.

Külön köszönet: Simon Zsuzsanna

/ Watercolours with the signature of Adolf Hitler in order to intensify historical memory

Paintings resembling Hitler’s early works depict buildings from Budapest’s dark past that have yet to be internalised by society. The watercolours are reproduced as postcards, on the back there is an informal description about the role the buildings played during the war, which have been symbolically painted black.

Special thanks to Zsuzsanna Simon.

Óbudai téglagyár, 1032 Budapest, Bécsi út 134-136.

A nyilas hatalomátvétel után gyűjtőtáborként funkcionált; a deportálás, illetve a Német Birodalom felé gyalogosan induló halálmenetek egyik utolsó magyarországi állomása volt. A deportálások során a magyar szervek hivatalos becslések szerint 437.000 zsidó elszállításában segédkeztek. További információ: konfliktuskutato.hu; Magyar Zsidó Levéltár; DEGOB-jegyzőkönyvek

/ Óbuda Brickworks, 1032 Budapest, Bécsi Street 134-136.

After the Arrow Cross Party (an anti-semite, National Socialist party) came to power the brickworks was used as a transit camp for Hungarian Jews; it served as one of the last stops in Hungary during the deportations and the death marches to Germany. It is estimated that the Hungarian authorities assisted with the deportation of 437,000 Jews. More information: konfliktuskutato.hu; Hungarian Jewish Museum and Archives; DEGOB (National Committee for Attending Deportees) protocols.

Bíró Dániel Gyógyintézet, 1122 Budapest, Városmajor utca 64-66.

1945. január 14-én a Városmajor utcai zsidó kórház 130-150 betegét, orvosát és ápolóját nyilas fegyveresek mészárolták le. Az épületet kifosztották, majd a holttestekkel együtt felgyújtották. 2007-ben az azóta felépült tömbházak homlokzatára a kerületi önkormányzat emléktáblát állított az áldozatoknak. További információ: tarsadalominformatika.elte.hu; Lax Sámuelné tanúvallomása a Budapesti Rendőr-főkapitányság Politikai Rendészeti Osztályán; Magyar Országos Levéltár.

/ Bíró Dániel Hospital, 1122 Budapest, Városmajor Street 64-66.

On the 14th of January, 1945, the Arrow Cross Party militia slaughtered 130-150 patients, doctors and nurses in this Jewish Hospital. The building was first looted and then along with the corpses set on fire. To commemorate the victims the district government unveiled a memorial in 2007 on the facade of the building block that had been erected on the spot. More information: tarsadalominformatika.elte.hu; Testimony by Mrs. Sámuel Lax at the Budapest Police Main Command Political Department; National Archives of Hungary.

Nyilas ház, 1146 Budapest, Thököly út 80.

A zuglói nyilascsoport ebben a pártházban és más XIV. kerületi helyszíneken 200-300 embert (nagyrészt zsidókat) gyilkolt meg 1944 októbere és 1945 januárja között. A tetteseket 1949-ben és 1967-ben állították bíróság elé, ahol összesen tizenkét személyt végeztek ki, a többiek súlyos börtönbüntetést kaptak. További információ: tarsadalominformatika.elte.hu; Sólyom-Szabó 1967; Soós 2003.

/ The Arrow Cross House, 1146 Budapest, Thököly Street 80.

Between October 1944 and January 1945, members of the Arrow Cross Party murdered 200-300 people (mostly Jews) in the 14th district, at the headquarters of the party and throughout the district. The perpetrators were brought to trial in 1949 and in 1967; 12 of the accused were executed, the rest received serious sentences of imprisonment. More information: tarsadalominformatika.elte.hu; Sólyom-Szabó 1967; Soós 2003.