ENYÉSZPONTOK 1.0 / Vanishing Points 1.0

A 2014-es magyar holokauszt emlékév során több olyan projekt valósult meg, amely a második világháború alatt elkövetett genocídiumra, a kollektív-, illetve személyes holokauszt-emlékezetre vonatkozó kortárs képzőművészeti reflexiókat mutatott be. Ezek közül kiemelkedett a Ludwig Múzeumban bemutatott nemzetközi tárlat, a [csend] – Egy Holokauszt-kiállítás, illetve a Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület galériájában megrendezett A MI HOLOKAUSZTUNK című kiállítás, amely a holokauszt utáni harmadik generáció szerepe felől vizsgálta meg a trauma feldolgozásának folyamatát.

A címadó enyészpont többértelmű kifejezés. Egyszerre a centrális perspektíva képszerkesztésének szakkifejezése és az elmúlás egyik szinonimája. Az Enyészpontok egyik legfőbb célja, hogy a galéria/múzeumtérből – és a szűk szakmai diskurzusból – kilépve mutassa be a magyar holokauszt-történet fontos, de kevésbé ismert budapesti helyszíneit, az egymástól távol eső, mégis összeköthető városi terek történeteit.

Budapest sajnos bővelkedik olyan helyszínekben, amelyek 1944-45-ben a nyilas hatalomátvétel és a német megszállás tragikus színtereiként szolgáltak. A projekt előkészítése során majdnem húsz olyan helyszínt sikerült összegyűjteni, ahol megrázó események történtek. A kiállítás kurátoraként hét kortárs képzőművészt, illetve csoportot kértem fel, hogy válasszanak egyet az összegyűjtött történelmi események közül, és azok helyszínén készítsenek egy „alternatív emlékművet”. A művészek reflexiói csak időlegesen kerülnek a köztérbe, a művek dokumentációi a hozzájuk tartozó koncepciók leírásával, valamint a második világháború alatt az adott helyszínen történt események rövid, tényszerű összefoglalásával a kiállításnak valójában otthont adó online felületen jelennek meg.

A művészek munkáin túl kulcsfontosságú a tizenévesek megszólítása. A Scheiber Sándor Gimnázium és Általános Iskolában megtartott edukációs program megtervezésére és lebonyolítására két művészt, Barna Orsolyát és Pálinkás Bencét kértem fel, ők a közoktatásban évek óta foglalkoznak a kortárs képzőművészet és építészet részvételre és együttműködésre épülő gyakorlatainak alkalmazásával. A művészetpedagógiai foglalkozások témája az emlékezet és emlékezetkultúra. Az Enyészpontok új szemléletű műalkotásokkal járul hozzá a magyar kortárs képzőművészet holokauszt-recepciójához, miközben törekszik arra, hogy minél több információt adjon át a szélesebb – elsősorban fiatal – közönségnek.

Don Tamás, kurátor

/ Among the projects of the Hungarian Holocaust Memorial Year of 2014 are several articulated artistic reflections on the genocide of World War II, and on the collective and personal remembrance of the Holocaust. The highlights were [silence] – A Holocaust Exhibition, an international exhibition in Ludwig Museum – Museum of Contemporary Art and Our Holocaust, an exhibition in the Studio of Young Artists that examined how historic trauma is processed and experienced by the third generation of victims of the Holocaust. 

The term ‘vanishing point’ is of an ambiguous nature, on the one hand it is a technical term used to describe a linear perspective, while on the other hand it symbolises a notion of fading. One of the main goals of the exhibition Vanishing Points is to highlight locations of significant historical importance, yet unknown for many from the Hungarian Holocaust, scenes that are part of the same story, regardless of the distance between them. The exhibition aims to achieve this aim outside the typical gallery/museum space, expanding the limits of the public engagement. 

Unfortunately, it is all too easy to find locations in Budapest where tragic events took place between 1944-45, after the Arrow Cross Party came to power and during the German occupation. While I was doing research for this project I encountered almost twenty such locations where something horrible had taken place. As the curator of the exhibition I invited seven artists and groups of artists to choose from the historical events I had gathered to help design an “alternative memorial”. The memorials will appear on their designated spots only for a limited time, however, their documentation with detailed descriptions, along with short summaries of the relevant historical events will be available on the website, the actual medium of the exhibition. 

Another important objective of the project is to reach out and engage with the youth. I invited two artists, Orsolya Barna and Bence György Pálinkás to create and carry out an educational programme in the Scheiber Sándor Elementary and High School. Barna and Pálinkás experimented with the application of the participatory and cooperative practices of contemporary art and architecture as part of the course of public education. The topics for their educational programme included memory and the culture of memory. 

The exhibition Vanishing Points intends to contribute to the understanding of the Holocaust in Hungary via the contemporary art scene with artistic works that introduce new approaches to this topic, meanwhile it hopes to share as much knowledge as possible, primarily with the youth.

Tamás Don, curator 

A Tom Lantos Intézet (TLI) független emberi és kisebbségi jogi szervezetként 2011-es megalakulása óta számos holokauszt-megemlékezést, oktatási programot illetve kulturális eseményt szervezett melyek célja az emlékezés és az emlékeztetés volt. Az intézet névadója Tom Lantos magyar származású amerikai politikus, az Egyesült Államok Kongresszusának egyetlen holokauszt-túlélő tagja, aki egész élete során kiállt az emberi jogok és polgári szabadságjogok védelmében.

A 2014-es magyar holokauszt emlékévet követően 2015-ben Magyarország vette át a Nemzetközi Holokauszt-emlékezési Szövetség (IHRA) soros elnökségét, amelynek kapcsán számos tudományos és kulturális esemény valósult meg Magyarországon. Többek között ez is adta az aktualitását a korábbiakhoz képest új perspektívából közelítő kortárs virtuális képzőművészeti kiállításnak.

Az Enyészpontok kiállítás különlegességét egyrészt az adja, hogy a terek, melyeken az alkotások készültek mindennapi helyszínek, ellentétben a sokak által ismert és látogatott emlékhelyekkel. Ez azért is fontos, mert a holokauszt borzalmai épp oly emberközeliek voltak, mint egy lakóház, egy játszótér, vagy akár egy strand. A művek azonban nem a borzalmakat mutatják be képi eszközökkel, hanem a fiatal képzőművészek egyéni megközelítéssel reflektáltak a helyszínekre és a történetekre.

A kiállítás azért is egyedi, mert a művek nem fizikai, hanem virtuális térben kerülnek bemutatásra, kiegészülve a művészek értelmezéseivel. A kiállítás a nap 24 órájában látogatható, a közösségi oldalakon megosztható és ez által a látogatók földrajzi elhelyezkedésétől függetlenül megtekinthető.

Végezetül a kezdeményezés nagyon fontos része az oktatási program, amely interaktív gyakorlatok során hozza közelebb a diákokat az emlékezés kultúra és a kollektív emlékezet témájához.

Ligeti András, Tom Lantos Intézet 

/ The Tom Lantos Institute (TLI) is an independent human and minority rights organisation. Since its foundation in 2011 TLI organized numerous Holocaust commemorations, educational programmes, and cultural events, all with the aim of remembering and reminding. The institute is named after Tom Lantos, a Hungarian-American politician, the only Holocaust survivor ever elected to the United States Congress, and a powerful voice for human rights and civil liberties throughout his life.

Following the Hungarian Holocaust Memorial Year of 2014, several scientific and cultural events took place in 2015 as part of Hungary taking the chairmanship of the International Holocaust Remembrance Alliance. These are among the reasons that made a virtual exhibition timely, to present the current approaches to the Holocaust in contemporary art.

What makes the exhibition Vanishing Points extraordinary is, on the one hand, the fact that instead of the well known memorial sites it presents works of art created in common locations. This is crucial as the horrible events of the Holocaust were, at the time, just as real and everyday as a house, a playground, or a beach can be. The selected works of art, on the other hand, are not pictorial representations of those horrible events, but fine examples of how the members of a young generation of artists can reflect on a location and its history.

Furthermore, making an online exhibition, and not a physical one, is also an original decision. The works, along with the artist’s own explanation, are available 24/7, from anywhere, thanks to the Internet and social media.

A very important part of the project is the educational programme that accompanies it, in order to familiarize students with the subjects of the culture of memory and collective memory.

András Ligeti, Tom Lantos Institute