STÁB / Team

MŰVÉSZEK / Artists

EMBER Sári

Ember Sári (1985) képzőművész. Különböző médiumok felhasználásával az otthon, a közösség és az örökség témáival foglalkozik; az elmúlt években munkájában előtérbe került az identitás vizsgálata.

/ Sári Ember (1985) artist. Using different media, she addresses topics like home, community, and heritage; recently, examining identity became a significant part of her work.

GRÓF Ferenc

Gróf Ferenc (1972) képzőművész. A párizsi francia-magyar művészpáros, a mára feloszlott Société Réaliste tagjaként vált ismertté. Munkássága műfajilag kötetlen: készít installációkat, filmeket, performanszokat, képzőművészeti alkotásaiban munkáiban gyakran áll fókuszban a tipográfia.

/ Ferenc Gróf (1972) artist. He became known as a member of the late French-Hungarian artist duo, Société Réaliste. Creating installations, films, performances, his work is often revolved around typography.

KISSPÁL Szabolcs

KissPál Szabolcs (1967) képzőművész. Változatos médiumokban dolgozik, a videótól kezdve a tárgyakon és fotókon keresztül az installációkig. Művei számos hazai és külföldi kiállításon szerepeltek. A Magyar Képzőművészeti Egyetem Intermédia tanszékének docense.

/ Szabolcs Kisspál (1967) artist. He uses a wide range of media, including video, objects, photography, as well as installations. His works has been exhibited both in Hungary and abroad. He is an associate professor at the Hungarian University of Fine Arts, Intermedia Department.

LAKNER Antal

Lakner Antal (1966) képzőművész. Probléma orientált konceptuális, sok esetben interaktív művészeti projekteket fejleszt, egyetemeken oktat, és a Téreltérítés Munkacsoport alapítója.

/ Antal Lakner (1966) artist. His creative practice consists of problem-oriented, conceptual, often interactive projects. He gives lectures at several universities and manages the Space Detournement Working Group.

NEMES Csaba

Nemes Csaba (1966) művész. Munkásságának egyaránt részét képezik közelmúltbeli és jelenkori események és folyamatok, amelyeket személyes és történeti szinten vizsgál és ábrázol. Alkotásai a média által felvillantott kliséknél mélyebb megértését teszik lehetővé a magyar társadalom mai és múltbeli fejleményeinek, illetve a volt szocialista régió történelmének és állapotának. Különböző médiumokat használ: rajzol, fest, fényképeket készít.

/ The works of Csaba Nemes focus on events of the recent past and the present day simultaneously, both on a personal and historical scale, while watching and portraying such events as processes. His works allow the interpretation of past and current events of Hungarian society beyond the usual media clichés and refers at the same time on the history and status of the former socialist region. In his artistic practice, he uses different mediums like drawing, painting, video and photography.

TÓTH Balázs Máté

Tóth Balázs Máté (1990) szobrász. Diplomamunkájában kezdte meg a kortárs emlékműállítási tendenciák problematikájának vizsgálatát, ezt követően lépett tovább a politikai szimbólumok jelrendszerének feldolgozása felé.

/ Máté Tóth Balázs (1990) sculptor. He began examining the tendencies of contemporary memorials with his diploma work, since then he has been studying the sign-system of political symbols.

KURÁTOR / Curator

DON Tamás

Don Tamás (1991, Budapest) kurátor, a Fiatalok Képzőművészeti Stúdiója Egyesület elnökségi, a Labor Galéria bizottsági tagja. Szakdolgozati és kutatási témája a fiatal, pályakezdő képzőművészek integrációs lehetőségei a magyarországi kortárs képzőművészeti intézményrendszerben.

/ Tamás Don (1991) curator. He is a board member at the Studio of Young Artists’ Association, as well as the Labor Gallery. His research field is young artists’ opportunities to enter the institutional framework of the Hungarian contemporary art.

TOM LANTOS INTÉZET / Tom Lantos Institute

FÉLIX Anikó

Félix Anikó (1989) szociológus, doktorjelölt az ELTE Szociológia Doktori Iskolájában, a Tom Lantos Intézet (TLI) munkatársa 2016 óta, ahol a Zsidó élet és antiszemitizmus programot vezeti. Az Intézet célja a programban, hogy a közösségek aktív részvételével hozzájáruljon identitásuk kifejezéséhez, és támogassa az örökség ápolását, valamint az információk átadását a jövő nemzedékei számára. A program harmadik lábaként antiszemitizmussal kapcsolatos kutatásokat folytatnak. Ezáltal Anikó programmenedzsereként kutatási és oktatási tevékenységek megszervezésén, valamint közösségfejlesztő programokon dolgozik, amelyek leginkább a vidéki közösségekre fókuszálnak.

/ Anikó Félix is a sociologist, PHD-candidate at ELTE Sociology, working at the Tom Lantos Institute since 2016 as a Programme Manager for Jewish Life and Antisemitism. The programme aims to promote the extremely diverse heritage and identity of Jewish communities, supporting its transmission to younger generations. Working with local communities to explore and educate Jewish histories contributes to countering Antisemitism. The research of contemporary forms of Antisemitism complements the educational aim of the programme. Therefore, Anikó is organizing research and education projects as well as community-building programmes with a huge focus on the countryside.

EDUKÁCIÓS PROGRAM / Educational program

PÁLINKÁS Bence György

Pálinkás Bence György (1988) képzőművész. A Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskolájának hallgatója, együttműködésre épülő művészeti projektekben, kísérleti tanórák kidolgozásában vesz részt. A közelmúltban írta és rendezte a Magyar Akác című post-fact dokumentum színházi előadást (Trafó – Kortárs Művészetek Háza).

/ Bence György Pálinkás (1988), artist. A student at the Doctoral School of the Hungarian University of Fine Arts. His practice includes collaborative artistic projects and experimental school classes. He is the writer and director of the post-fact documentary theater piece (Trafó – House of Contemporary Arts).

BARNA Orsolya

Barna Orsolya (1987) festő, kultúrantropológus. Kutatási területe az iszlám Európában, ezen belül magyar származású muszlim nők identitáskonstrukciói és megtérésnarratívái. 2012 óta vesz részt alternatív pedagógiai projektekben. Jelenleg a Kassák Múzeum múzeumpedagógiai programjában dolgozik.

/ Orsolya Barna (1987) painter, cultural anthropologist. Her field of study is Islam in Europe, especially the identity constructions and conversion narratives of Muslim women of Hungarian origin. She has been participating in alternative educational projects since 2012. Currently, she works at the Kassák Museum.

GRAFIKA / Graphics

BALLA Csönge

Balla Csönge (1988) korábban az ELTE szociológia szakán végzett, jelenleg a Magyar Képzőművészeti Egyetem végzős tervezőgrafikus hallgatója. Politikai és társadalmi kérdésekkel egyaránt foglalkozik, a fenntarthatóság és az emberi jogok állnak érdeklődése központjában. Behance portfóliófotóblog

/ Csönge Balla (1988) graphic designer. She graduated from the Eötvös Lóránd University as a sociologist, currently she studies graphic design at the Hungarian University of Fine Arts. She deals with social and political issues, her main topics are sustainability and human rights.

BOZZAI Dániel

Bozzai Dániel (1988) a Magyar Képzőművészeti Egyetem végzős tervezőgrafikusa. Diplomájának témája az európai étkezési szokások története. A Művészeti és Művészetelméleti Szakkollégium tagja és koordinátora. Tagja és grafikua a “PAD, a környezeti igazságosságért” egyesületnek. A művészeti tevékenységeit megelőzően a Zsigmond Király Főiskola bölcsészettudományi karán szerzett diplomát Filmteoretika szakiányon.

/ Daniel Bozzai (1988) graphic designer, graduating student of Hungarian University of Fine Arts. His graduation theme is the history of dining habits of Europe. He participates in coordination of The Art and Art Theory Advanced College. He is member and graphic designer of PAD Foundation for Enviromental Justice. Before his artistic activity he graduated from King Sigismund University as a film theorist.

DOKUMENTÁCIÓ / Documentation

SIMON Zsuzanna

Simon Zsuzsanna (1988). A Magyar Képzőművészeti Egyetem intermédia szakán végzett, kutatási területe a gender, feminizmus és aktivizmus. 2015-től az Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület vezetőségi tagja, 2017-től elnöke.

/ Zsuzsanna Simon (1988). She graduated from the Intermedia Department at the Hungarian University of Fine Arts. Her research subjects are gender, feminism, and activism. Since 2015, she has been a board member at the Studio of Young Artists’ Association (SYAA), since 2017 she has been its president.

FORDÍTÓ / Translator

ZSÁMBOKI Miklós

Zsámboki Miklós (1987) fordító, kurátor. A Magyar Képzőművészeti Egyetem képzőművészet-elmélet szakán végzett, majd a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum munkatársaként dolgozott, jelenleg a Fiatalok Képzőművészeti Stúdiója Egyesület vezetőségi tagja.

/ Miklós Zsámboki (1987) translator, curator. He graduated from the Hungarian University of Fine Arts with a degree in art theory. A former employee at the Ludwig Museum – Museum of Contemporary Art, currently he is a board member at the Studio of Young Artists’ Association (SYAA).

WEB / Web

LUKÁCS Bence

Lukács Bence (1986, Budapest) szabadúszó web- és játékfejleszető programozó. Gyerekkora óta foglalkozik programozással, egy ideje weboldalak és interaktív webes felületek fejlesztése képezi fő tevékenységi körét. Néhány munkahely után inkább a szabadúszó életmód mellett tette le a voksát, így marad ideje az önálló projektekre is. Újabban a játékfejlesztés világa felé kacsintgat, valamint tapasztalatai dokumentálásra saját blog készítésébe fogott.

/ Bence Lukács is a freelancer web and game developer. He has been programming computers since his childhood. Websites and web-based interactive projects have been his main interests for a while now. After enough fixed, nine-to-five, employment he decided to pursue self-employment, sparing time at last for his own projects. Recently he has began dabbling in the field of game developement, and blogging his experiences.