STÁB / Team

MŰVÉSZEK / Artists

GOSZTOLA Kitti

Gosztola Kitti (1986) 2012-ben diplomázott a Magyar Képzőművészeti Egyetem festő szakán.  munkáiban többnyire a természettudományok politikumával foglalkozik, ugyanakkor műveiben a művészet szociális és érzéki mozzanatainak játékai nem zárják ki egymást. Alkotói gyakorlata az archívumi kutatásoktól, a társadalmi-politikai fókuszú együttműködéseken, a Zeppelinek marhavakbél-hártyájának újragondolásán és a magyar tengerképzettel foglalkozó, hosszú távú projekten át az idegenhonos fajok ökológiai és politikai kontextusának művészeti világon kívüli résztvevőkkel történő értelmezéséig ível. Művei az elmúlt években a temesvári Art Encounters Biennále, a belgrádi Kortárs Művészeti Múzeum (MSUB), a Pannonhalmi Főapátság, a székesfehérvári Szent István Király Múzeum, az OFF-Biennále Budapest, valamint a Kisterem Galéria kiállításain voltak láthatóak. Elnyerte a Smohay-díjat és a Herczeg Klára-díjat is.  

/ Kitti Gosztola (1986) graduated from the Hungarian University of Fine Arts in 2012 at Painting Department. As an artist, Kitti Gosztola (1986) is concerned primarily with the politics of the natural sciences, but in her compositions, the social and sensual aspects of art are not mutually exclusive. Her creative practice ranges from archival research to collaborative endeavors with a socio-political focus, from reimagining the bovine intestinal membrane of Zeppelins and a long-term project on the Hungarian marine landscape to interpreting the ecological and political context of non-native species with participants outside the artworld. In recent years, her works have been on exhibit at an array of institutions, including the Art Encounters Biennale in Timișoara, MSUB in Belgrade, the Archabbey of Pannonhalma, the Szent István Király Museum in Székesfehérvár, OFF-Biennale 2 in Budapest, and Kisterem, also in Budapest. She has also been awarded the Smohay Prize and the Klára Herczeg Prize.

GRÓF Ferenc

Gróf Ferenc (1972, Pécs, Magyaroroszág) a grafikai tervezés és a térbeli tapasztalatok metszéspontjában lévő ideológiai lábnyomokra összpontosító gyakorlatot dolgozott ki. Alapító tagja a párizsi Société Réaliste művészcsoportnak (2004–2015), melynek munkája a kortárs politikai reprezentációkat, valamint az ideológiai designt kérdőjelezi meg szövegalapú intervenciókon keresztül. A csoport tagjaként Gróf sajátos eszköztárat teremtett nyelvi és tipográfiai elemekből, statisztikákból és térképészeti jelekből a társadalmi folyamatok vizsgálatára, valamint a múlt és a jelen közötti összefüggések bemutatására. Mivel a Société Réaliste tevékenysége 2015 óta szünetel, Gróf jelenleg egyéni művészként tevékenykedik, folytatva a politikai design kritikai, narratív megvalósítását és vizsgálatát, amely kollektív gyakorlatát is jellemezte. Párizsban él és dolgozik, 2012 óta a franciaországi Bourges Nemzeti Művészeti Főiskoláján (ENSA) tanít. Gróf legutóbbi egyéni és csoportos kiállításainak a következő intézmények adtak otthont: a budapesti Kiscelli Múzeum, acb Galéria, OFF-Biennále és Új Budapest Galéria, a New York-i Hessel Museum és CCS Bard Galleries, a białystoki Galeria Arsenał, a belgrádi Kulturni Centar és a pozsonyi Kunsthalle/Szlovák Nemzeti Galéria.

/ Ferenc Gróf (1972) focuses in his art on ideological footprints at the intersection of graphic design and spatial experiences. He is a founding member of the Parisian co-operative Société Réaliste (2004-15), which questions contemporary political representations and ideological design through text-based interventions. As a member of the collective, Gróf has created a peculiar toolkit out of linguistic and typographical elements, statistics, and cartographic signs to examine social processes and to exhibit correlations between past and present. As Société Réaliste is on hiatus since 2015, Gróf has continued his work as an individual artist, still pursuing the critical, narrative implementation and investigation of political design that has occupied such a prominent place in his work as an artist. He lives and works in Paris, and he has been teaching at the École Nationale Supérieure d’Art (ENSA) in Bourges (FR) since 2012. Gróf’s most recent solo and collective exhibitions were hosted by Kiscell Museum, acb Gallery, OFF-Biennále and the New Budapest Gallery in Budapest, Hessel Museum and CCS Bard Galleries in New York, Galeria Arsenał in Białystok, Kulturni Centar in Belgrade, and Kunsthalle / Slovakian National Gallery in Bratislava.

KISSPÁL Szabolcs

KissPál Szabolcs (1967) Budapesten élő képzőművész. Fő érdeklődési területe az új média, vizuális művészetek és a társadalmi kérdések közös metszete. Az elmúlt években készült, doku-fikciós elemeket is tartalmazó projektjei többek között a nemzeti mitológiák nemzettudat teremtő szerepével is foglalkoznak. Több egyetemen tanított és tartott mesterkurzusokat (Szlovákia, Németország, Franciaország, stb), jelenleg az Magyar Képzőművészeti Egyetem Intermédia tanszékének docense.

Műveit többek között a Velencei Biennálén, a New York-i ISCP-ben és Apexartban, az amszterdami Stedelijk Museumban, a Seoul-i Nemzetközi Médiaművészeti Biennálén, a bukaresti Nemzeti Kortárs Művészeti Múzeumban és a budapesti Ernst Múzeumban, a 2B Galériában, a Deák Erika Galériában, a Liget Galériában, a Stúdió Galériában, a budapesti Óbudai Társaskör Galériában, valamint az Off-Biennále Budapest keretében voltak láthatóak. 2012-15 között változatos művészeti aktivista projektek kezdeményezője és résztvevője volt.

/ KissPál Szabolcs (1967) is an artist living in Budapest. His primary interests include the intersections and overlaps among new media, the visual arts, and social issues. In recent years, his projects, which have included documentary-fiction elements, have dealt with the roles of national mythologies in the fashioning of notions of national consciousness. He has taught and held master’s courses at several universities (in Slovakia, Germany, France, etc.), and he is currently Associate Professor at the Department of Intermedia at the Hungarian University of Fine Arts.

His works have been exhibited at an array of locations, including the Venice Biennale, ISCP and Apexart in New York, the Stedelijk Museum in Amsterdam, the Seoul International Media Art Biennale, the National Museum of Contemporary Art in Bucharest, Ernst Museum in Budapest, the 2B Gallery, the Erika Deák Gallery, the Liget Gallery, the Stúdió Gallery, the Óbudai Társaskör Gallery, and Off-Biennale Budapest. Between 2012 and 2015, he initiated and participated in several art activist projects.

NAGY Csilla

Nagy Csilla (1983) Galántán él és alkot. 2009-ben végzett a Magyar Képzőművészeti Egyetem szobrász szakán, doktori tanulmányait 2015-ben fejezte be a Pozsonyi Képzőművészeti Főiskolán.

Munkásságát az emlékezés eszközeinek és módjainak keresése jellemzi. Műveiben gyakran tematizálja az az egyéni, családi vagy kollektív emlékezet különböző rétegződéseit, töredékességét. A képzőművészet számára egy olyan tér, amelyben lehetőség nyílik különféle emléknyomok kiterjesztésére és újraértelmezésére. Nagy Csilla művei az elmúlt években többek között a Galántai Honismereti Múzeum, a budapesti A.P.A. Galéria, a debreceni Modem, a Pannonhalmi Bencés Apátság és a bukaresti Galeria Nicodim kiállításain voltak láthatóak.

/ Csilla Nagy (1983) lives and works in Galanta, Slovakia. She graduated from the Hungarian University of Fine Arts in 2009 and completed her doctoral studies at the Bratislava Academy of Fine Arts in 2015.

She focuses in her art on the search for means and ways of remembering. Her compositions often take as their theme the different layers and the fragmented nature of individual, family, and collective memory. For Nagy, visual art is a space in which it is possible to explore and reinterpret various traces of memory. In recent years, her works have been on exhibit in array of museums and galleries, including the Museum of Ethnography in Galanta, the A.P.A. Gallery in Budapest, Modem in Debrecen, the Benedictine Abbey in Pannonhalma, and Galeria Nicodim in Bucharest.

PÁLINKÁS Bence György

Pálinkás Bence György (1988) a Kisképzőben bútorművesnek, majd a Magyar Képzőművészeti Egyetemen festőművésznek tanult. Együttműködésre épülő művészeti projektekben, kísérleti tanórákon és dokumentumszínházi projektekben vesz részt. Több munkájában foglalkozik a nemzetfogalommal, annak kialakulásával, változásaival és kevesek által ismert változataival. 

Pálinkás Bence György művei többek között a temesvári Art Encounters Biennálen, a Varsói Modern Művészetek Múzeumában és a prágai MeetFactoryban voltak láthatóak. 2021-ben mutatta be Éneklő fiatalok című előadását a Trafó nagytermében, a Böröcz Judittal közösen jegyzett A kis olvasztótégely című hangséta pedig a 2021-es OFF-Biennále Budapest részeként volt elérhető. 

/ Bence György Pálinkás (1988) studied furniture making in Kisképző – Secondary School of Visual Arts and then painting in The Hungarian University of Fine Arts. He participates in collaborative art projects, experimental classes, and documentary theater projects. In many of his works, he deals with the concept of nation and the various ways in which this concept has evolved and at times taken on variations that are unfamiliar to many.

Bence György Pálinkás’ works have been on exhibit in numerous forums, including the Art Encounters Biennale in Timișoara, the Museum of Modern Art in Warsaw, and MeetFactory in Prague. In 2021, Pálinkás presented his performance Singing Youth at Trafó in Budapest, and his sound walk “The Little Crucible,” cowritten with Judit Böröcz, was part of the OFF-Biennale Budapest in 2021.

Barna Orsolya

Barna Orsolya (1987) Kulturális antropológiával és művészetpedagógiával foglalkozik, emellett alkotóként is részt vesz képzőművészeti projektekben. 

A magyar-esztétika BA elvégzése után a Magyar Képzőművészeti Egyetem Festő szakának hallgatója volt. Mesterszakos diplomáját az ELTE Kulturális antropológia szakán szerezte. Jelenleg az ELTE Interdiszciplináris Társadalomkutatások Program PhD hallhatója. 

/ Orsolya Barna (1987) works in cultural anthropology and art education, and she is also involved as an artist in visual art projects. After completing her degree in Hungarian Aesthetics, she studied painting at the University of Fine Arts in Budapest. She holds a master’s degree in Cultural Anthropology from ELTE. Currently, she is pursuing studies as a doctoral student at the Interdisciplinary Social Research Program at ELTE.

KURÁTOR / Curator

DON Tamás

Fotó: Varga Máté

Don Tamás (1991) kurátor 2014-ben diplomázott a Magyar Képzőművészeti Egyetem Képzőművészet-elmélet szakának BA képzésén, majd 2016-ban ugyanennek a tanszéknek a mesterképzésén szerzett MA diplomát. Szakdolgozati és kutatási témája a fiatal, pályakezdő képzőművészek integrációs lehetőségei a magyarországi kortárs képzőművészeti intézményrendszerben, ezenkívül érdeklődési területei közé tartoznak a társadalmi és politikai problémákra reflektáló projektek. 2015 őszétől 2017 végéig az FKSE vezetőségi tagja volt. 2019-ben felvételt nyert a Műkritikusok Nemzetközi Szövetsége Magyar Tagozatába. 2018 februárja óta a debreceni MODEM kurátora, emellett több független kurátori projekten is dolgozott, például a Bánkitó Képzőművészeti Fesztivál és a Küszöb Fesztivál szervezőjeként.

/ Curator Tamás Don (1991) completed his degree in Art Theory at the Hungarian University of Fine Arts in 2014, and in 2016, he received his MA degree from the same department. The subject of the essay he wrote for the completion of his bachelor’s degree and the focus of his research is the integration of young emerging artists into the Hungarian contemporary art institutional system, and his interests include projects reflecting on social and political issues. From autumn 2015 to the end of 2017, he was a member of the board of the Studio of Young Artists’ Association. In February 2018, he began to serve as curator of MODEM in Debrecen, and he has also worked on several independent curatorial projects, including the Bánkitó Fine Arts Festival and the Küszöb Festival.

TOM LANTOS INTÉZET / Tom Lantos Institute

PLESZ Orsolya

Plesz Orsolya Manchesteri Egyetemen és a Jeruzsálemi Héber Egyetemen Közel-Kelet tanulmányokat és modern héber nyelvet tanult. Mesterdiplomáját a London School of Economics egyetem nemzetközi konfliktuskezelés szakirányán szerezte, ahol társadalmi megbékélésről kutatott. Mestertanulmányai mellett, 2017 és 2019 között aktív tagja volt a londoni zsidó közösségnek: a Mozaik Zsidó Iskolában és a Wimbledon Reform Zsinagógában hébert tanított, valamint a Kehillah North London oktatási koordinátora volt. Orsi a Tom Lantos Intézetnél a Zsidó Élet és Antiszemitizmus Elleni Küzdelem programot 2019 óta vezeti.

/ Orsolya Plesz studied Middle Eastern Studies and Modern Hebrew at the University of Manchester and the Hebrew University of Jerusalem. She completed a master’s degree in MSc Conflict Studies at the London School of Economics, where she pursued research on reconciliation. She was also an active member of the Jewish community in London from 2017 to 2019. She taught Hebrew at the Mozaic Jewish School and the Wimbledon Reform Synagogue and served as Education Coordinator for Kehillah North London. Orsolya has led the Jewish Life and Anti-Semitism Program at the Tom Lantos Institute since 2019.

DOKUMENTÁCIÓ / Documentation

BIRÓ Dávid

Biró Dávid (1992) Kaposvári Egyetem Fotográfia BA szakán végzett 2016-ban, Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen mester diplomát szerzett 2018-ban. Vizsgálatának fókusza a legújabb technológiai környezet emberi viselkedésre és társadalomra gyakorolt hatására irányul. 2014-től a Fiatalok Fotóműveszeti Stúdiójának, 2018-től a Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület tagja.

/ Dávid Biró graduated from Photography BA at the University of Kaposvár and Photography MA at the Moholy-Nagy University of Art and Design (MOME). His main interest is the influence of the newest technological environment on human behaviour and society. He is a memeber of io of Young Photographers from 2014 and he is a memeber of The Studio of Young Artists’ Association from 2018.

WEB / Web

Tóth-Máté Ákos

Tóth-Máté Ákos (1988) szabadúszó szoftverfejlesztő és tanácsadó, főként webes es mobil app területen. Korábban a Prezinél és a Skyscannernél vezetett csapatokat, tervezett-kivitelezett-újratervezett-újrakivitelezett. Munkája során központi elem az adatok életútja: azok gyűjtésétől, a feldolgozásukon át, a velük elmesélt történetekig. Szeret rendszerekben gondolkodni, folyton azon jár az agya, hogy mi-mire-hogyan hat. És ebbe nem csak a számitógépes rendszerek, hanem az emberek közötti dinamikák is beletartoznak.

Akos Toth-Mate (1988) is a freelancer software developer and advisor, mostly on the field of web and mobile apps. Before he was leading teams at Prezi and Skyscanner, planning-building-replanning-rebuilding products. Data lifecycle is a focal point of his work, including collecting, processing and storytelling with data. He likes to think in systems, always wondering about what-affects-what. And it covers not only computer systems but also dynamics between humans.

FORDÍTÁS / Translation

Thomas COOPER

Thomas Cooper irodalomtanár és műfordító. Az Indiana Egyetemen összehasonlító irodalomtudományból doktorált, majd magyar nyelvet és irodalmat tanított az Észak-Karolinai Egyetemen. Institute for Advanced Study Intézet posztdoktori ösztöndíjasa és a Columbia Egyetem Összehasonlító Irodalom és Társadalom Központ igazgatóhelyetteseként is dolgozott. Számos cikket és esszét publikált a magyar irodalomtörténetről és kultúráról, valamint a fordítás elméletéről és gyakorlatáról. Irodalmi műfordításai között szerepel többek között Arany János, Kosztolányi Dezső, Tóth Árpád, Illyés Gyula, valamint a Nobel-díjas Kertész Imre és Herta Müller. Jelenleg a budapesti Károli Gáspár Egyetemen tanít.

/ Thomas Cooper is a professor of literature and literary translator. After having completed his doctorate in comparative literature at Indiana University, he taught Hungarian language and literature at the University of North Carolina. He held postdoctoral fellowships at the Institute for Advanced Study and Columbia University, where he also served as the Assistant Director of the Center for Comparative Literature and Society. He has published numerous articles and essays on Hungarian literary history and culture and translation in theory and practice. He has translated works of literature by an array of authors, including János Arany, Dezső Kosztolányi, Árpád Tóth, Gyula Illyés, and Nobel Prize-winning authors Imre Kertész and Herta Müller. He currently teaches at Károli Gáspár University in Budapest.